Публікації

Ліквідація юридичної особи в умовах воєнного стану

  Як ми зазначали вище, на час воєнного стану процедура ліквідації юридичної особи не спрощувалась. Коротко зазначимо, як це відбувається і чому під час дії воєнного стану ця процедура може затягнутися. Держреєстратор Починається все зі звернення до Держреєстратора, якому слід подати рішення засновників (засновника) про припинення юрособи. Зазначимо, що «бенефіціарні» документи разом з таким рішення подавати законодавство не вимагає. Одночасно з таким рішенням подається документ, яким затверджено: персональний склад ліквідаційної комісії із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток осіб, які входять до складу ліквідаційної комісії, або серії та номеру паспорта (для осіб, які відмовилися від прийняття реєстраційного номера і мають відповідну відмітку в паспорті). Виконання функцій ліквідаційної комісії може бути покладено на орган управління юридичної особи; строк заявлення кредиторами своїх вимог. Цей строк відповідно до ст. 105 ЦКУ не може становити менше двох і більше шести

Основні етапи ліквідації юридичної особи в Україні

Умовно процес ліквідації юридичної особи можна поділити на такі етапи: Прийняття рішення власниками (учасниками) компанії про добровільну ліквідацію компанії та фіксація такого рішення в протоколі загальних зборів учасників. Повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію (державного реєстратора), про початок процедури ліквідації компанії. Повідомлення контролюючих органів про початок процедури ліквідації компанії. Виявлення дебіторів, кредиторів та повідомлення про початок процедури ліквідації компанії. Продаж усіх активів компанії, задоволення вимог кредиторів, проведення розрахунків з власниками (учасниками) компанії відповідно до розміру їх корпоративних прав, оформлення ліквідаційного балансу компанії. Закриття банківських рахунків компанії, отримання банківських виписок, анулювання свідоцтв, дозволів, акредитації на митниці, виключення з реєстрів тощо. Проведення перевірки контролюючим органом ДПС або прийняття керівником рішення про недоцільність проведення перевірок. Отри

“Нульовий” ліквідаційний баланс

Ліквідаційний баланс - це фінальний баланс підприємства після його ліквідації юридичної особи . Звісно, ви могли б подумати, що цей баланс повинен бути "нульовим", але все не так просто. Зазвичай, після закінчення ліквідації підприємства, комісія з ліквідації розподіляє його активи між кредиторами. Але є певні випадки, коли є залишки майна після виплати заборгованостей. Ці залишки майна можуть мати декілька різних долей. Іноді це майно передається учасникам або засновникам підприємства. В інших випадках власник має можливість вказати, як розподілити залишки. Оскільки інструкції щодо розподілу залишків можуть бути різними, ліквідаційний баланс не завжди є "нульовим". Він може містити як активи, так і пасиви. Міністерство фінансів України підтверджує, що ліквідаційний баланс має відображати всі прийняті рішення щодо стягнення боргів, розподілу активів та погашення зобов'язань. І лише після цих дій можна говорити про "нульовий" баланс. Таким чином, якщо в

Проміжний ліквідаційний баланс

  Чинне законодавство в Україні здавна викликає багато запитань, і одним із них є ліквідаційний баланс і його складання при ліквідації юридичної особи . Давайте розберемося, щоб уникнути непорозумінь. Визначимо основні терміни та роз’яснимо їх в контексті українських законів і нормативних актів. Згідно зі статтею 111 Цивільного кодексу України, після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторам, ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс. Цей баланс містить інформацію про майно юридичної особи, що ліквідується, перелік вимог кредиторів та результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи або органом, що прийняв рішення про ліквідацію. Завершивши розрахунки з кредиторами, ліквідаційна комісія складає остаточний ліквідаційний баланс. Цей баланс також затверджується учасниками юридичної особи або органом, що прийняв рішення про ліквідацію. Залишки майна після задоволення вимог кредиторів передаються учасникам юриди

Підстави примусової ліквідації юросіб, що не пов’язані з банкрутством (Частина ІІ)

 П ідстави примусової ліквідації юросіб, що не пов’язані з банкрутством є такі: Відсутність юрособи за своїм місцезнаходженням. Ще однією підставою для примусової ліквідації юридичної особи є наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Реєстр) запису про відсутність юридичної особи за вказаним нею місцезнаходженням. Відповідно до ст. 93 ЦК України та ст. 1 Закону місцезнаходженням юридичної особи є адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені. А за вимогою ст. 17 Закону в Реєстрі повинні міститися, зокрема, відомості про місцезнаходження юридичної особи. У зв’язку із цим зміна підприємством адреси місцезнаходження розглядається як підстава для заміни свідоцтва про державну реєстрацію. Тому, безумовно, фактичне перебування юридичної особи не за своїм місцезнаходженням є грубим порушенням законодавства, яке може бути підставою для припинення юридичної особи. Додаткові

Підстави примусової ліквідації юросіб, що не пов’язані з банкрутством (Частина І)

Підстави примусової ліквілації юридичних осіб є такі: Недійсність державної реєстрації юрособи. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 110 ЦК України, а також із ч. 2 ст. 38 Закону, юридична особа ліквідується за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації цієї юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які неможливо усунути. Вимога про ліквідацію юрособи на зазначених підставах може бути пред’явлена до суду органом, що здійснює державну реєстрацію, а також учасником юридичної особи. Такими порушеннями зазвичай є ті, що пов’язані з недійсністю установчих документів підприємства – статуту чи засновницького договору. Причинами цього можуть бути вчинені при оформленні установчих документів порушення чинного законодавства, які позбавляють їх юридичної сили, невідповідність фактичним обставинам зазначених в установчих документах відомостей щодо виду юридичної особи, мети її створення тощо. Однак при цьому слід звернути увагу, що визнавати установчі документи недійсними

Ліквідація юридичної особи за рішенням її учасників

  Ліквідація юридичної особи - це важливий етап у житті підприємства, коли вирішується припинення його діяльності без правонаступництва. Цей процес має чітко визначені етапи, які ми розглянемо детальніше. Першим кроком є проведення загальних зборів власників, на яких приймається рішення щодо ліквідації. Для зборів важливо забезпечити кворум - учасники, які мають не менше 50% голосів, повинні бути присутні. Після прийняття рішення створюється ліквідаційна комісія, яка оголошує порядок і строк подання кредиторами своїх вимог - від 2 до 6 місяців. Також ліквідаційна комісія закриває філії та представництва юридичної особи. Далі, необхідно подати протокол зборів та документ про склад ліквідаційної комісії до державного реєстратора. Це має бути зроблено протягом 3 днів з моменту прийняття рішення. Після цього державний реєстратор передає інформацію про ліквідацію до Фіскальної служби, Пенсійного фонду та Управління статистики. До закінчення процедури ліквідації необхідно подати заяву про з